SZR „Profesional“

Osnovna delatnost SZR „Profesional“ je premotavanje (viklovanje) svih tipova asinhronih motora i servisiranje električnih alata svih proizvođača (Bosch, Black&Decker, Hilti, Iskra, DeWalt, Flex, Festo…).

Više informacija možete naći na sajtu firme: www.profesionalservis.com

szr_profesional