Deprecated: Function WPSEO_Options::clear_cache is deprecated since version WPSEO 1.5.6.1! Use WPSEO_Utils::clear_cache() instead. in /home/enigmads/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453
Regulacija brzine - Enigma DS

Regulacija brzine

Regulacija brzine

Regulatore brzine motora koje proizvodi Leroy Somer podelićemo u četiri grupe:

 • Frekventni regulatori
 • Servo regulatori
 • Jednosmerni regulatori
 • Meki upuštači (Soft Starter)

Frekventni regulatori

Frekventi regulatori se koriste za regulaciju brzine asinhronih motora. Svi frekventi regulatori koje proizvodi Leroy Somer se veoma lako parametriraju preko tastature i LED displeja koja je sastavni deo regulatora. Sva upustva i potrebna dokumentacija su dostupni na sajtu Leroy Somera kao i programi za parametriranje regulatora. Pored programa za parametriranje regulatora potrebno je imati konvertor signala (RS485 na RS232) preko koga se regulator priključuje na standardni PC računar. Takođe na sajtu Leroy Somera dospupan je i program za dijagnostiku i snimanje veličina koje su dostupne na regulatoru (frekvencija, napon, struja…).

Frekventni regulatori

upotreba

digidrive_skDIGIDRIVE SK

Jednostavan i kompaktan frekventni regulator sa implementiranom vektorskom kontrolom u otvorenoj petlji. Veoma lak za montažu, priključivanje i parametriranje. Sa parametrima koji su dostupni preko tastature može se rešiti preko 90% tipičnih industrijskih aplikacija.

Osnovne osobine ovog regulatora su:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 0.25 – 3kW, monofazno napajanje 200-240V, 50Hz.
  – od 0.37 – 132kW, trofazno napajanje od 380-480V, 50Hz.
 • Integrisan RFI filter.
 • Integrisan PID regulator.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O, ulaz za enkoder…)
 • Kartica za logičke funkcije (Logic Stick).
 • Kartica za presnimavanje parametara ( Smart Stick).
 • Serijska komunikacija RS485.

Digidrive SK
Digidrive SK – Simply ready …
Digidrive SK – Getting started guide
Digidrive SK – Upustvo za korišćenje opreme

unidrive_spUNIDRIVE SP

Univerzalni AC regulator koji poseduje pet upravljačkih modova rada:

 • direkna vektorska kontrola (otvorena petlja),
 • direkna vektorska kontrola sa poboljšanom performansom (otvorena petlja),
 • indirekna vektorska kontrola (zatvorena petlja),
 • servo pogon,
 • regenerativni mod.

Osnovne osobine ovog regulatora su:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 0.75 – 2.2kW, monofazno napajanje 200-240V, 50Hz.
  – od 0.75 – 132kW, trofazno napajanje od 380-480V, 50Hz.
  – 24VDC za napajanje upravljačke elektronike,
  – 48VDC za napajanje jednosmernog međukola.
 • Integrisan RFI filter.
 • Integrisan PID regulator.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O, ulaz za enkoder, pozicioni modul…)
 • Kartica za logičke funkcije (Logic Stick).
 • Kartica za presnimavanje parametara ( Smart Stick).
 • Serijska komunikacija RS485.

Unidrive SP
Unidrive SP Zero Brochure
Unidrive SP Zero
Unidrive SP Universal Drive

proxidrivePROXIDRIVE

Frekventi regulator sa implementiranom vektorskom kontrolom u stepenu mehaničke zaštite IP66. Idealan za montažu u industrijskim pogonima gde ima vlage i dosta nečistoća.

Poseduje dva upravljačka moda rada:

 • direkna vektorska kontrola (otvorena petlja),
 • indirekna vektorska kontrola (zatvorena petlja).

Osnovne osobine ovog regulatora su:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 0.75 – 7.5kW, trofazno napajanje od 380-480V, 50Hz.
 • Integrisan RFI filter (za snage do 4kW).
 • Integrisan PID regulator.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O, ulaz za enkoder…)
 • Kartica za presnimavanje parametara ( XPress Key).
 • Serijska komunikacija RS485.

Proxidrive
Proxidrive CPP
Proxidrive IP66 Nema 4x Variable Speed Drive

digitax_spDIGITAX SP

Frekventi regulator namenjen za regulaciju brzine servo motora sa implementiranom indireknom vektorskom kontrolom.

Upravljački mod rada:

 • indirekna vektorska kontrola (zatvorena petlja).

Osnovne osobine ovog regulatora su:

 • Napon napajanja i snaga:
  – nominalna struja od 1.1A – 4.7A, trofazno napajanje od 380-480V, 50Hz.
  – nominalna struja od 1.5A – 8.0A, trofazno napajanje od 380-480V, 50Hz.
 • Veliki polazni momenat, čak 3 puta veći od nominalnog.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih modula za pozicioniranje, sinhronizaciju osa…
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O…)
 • Kartica za presnimavanje parametara ( Smart Card).
 • Serijska komunikacija RS485.

Digitax SP

powerdrivePOWERDRIVE

Frekventi regulator sa implementiranom vektorskom kontrolom. Iporučuje se u industrijskom samostojećem ormanu stepena mehaničke zaštite IP54.

Upravljački mod rada:

 • direkna vektorska kontrola (otvorena petlja).

Osnovne osobine ovog regulatora su:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 45kW – 675kW, trofazno napajanje od 380-480V,50Hz.
 • Vazdušno ili vodeno hlađenje.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih modula za pozicioniranje, sinhronizaciju osa…
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O…)
 • Kartica za presnimavanje parametara (XPress Key).
 • Serijska komunikacija RS485.

Powerdrive
Powerdrive CPP

Jednosmerni regulatori

Jednosmerni regulatori se koriste za regulaciju brzine jednosmernih motora. Jednosmerni regulatori koje proizvodi Leroy Somer se veoma lako parametriraju preko tastature i LED displeja koji je sastavni deo regulatora. Sva upustva i potrebna dokumentacija su dostupni na sajtu Leroy Somera kao i programi za parametriranje regulatora. Pored programa za parametriranje regulatora potrebno je imati konvertor signala (RS485 na RS232) preko koga se regulator priključuje na standardni PC računar. Takođe na sajtu Leroy Somera dospupan je i program za dijagnostiku i snimanje veličina koje su dostupne na regulatoru (napon, struja, brzina…).

mentor_mpMENTOR MP

Mentor MP je regulator brzine jednosmernih motora struja od 25A do 7400A. Predstavlja najnoviju seriju regulatora jednosmerne struje zasnovanu na platformi frekventnog regulatora Unidrive SP. Jednostavan je za podešavanje i ima veliki izbor dopunskih kartica koje nam omogućavaju da na jednostavan način rešimo kompleksne industrijske aplikacije.

Upravljački mod rada:

 • otvorena petlja,
 • zatvorena petlja.

Napon napajanja i izlazna struja:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 25-1850A, trofazno napajanje od 24V do 480V, 50Hz.
  – od 25-210A, trofazno napajanje od 500V do 575V, 50Hz.
  – od 350-1850A, trofazno napajanje od 500V do 690V,50Hz.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O, enkoder…)
 • Kartica za presnimavanje parametara (Smartcard).
 • Serijska komunikacija RS485.

Meki upuštači (Soft Starter)

Najnovija serija mekih upuštača koje proizvodi Leroy Somer nosi oznaku Digistart D2 i Digistrat D3. To su jednostavni, vrlo kompakni upuštači naizmeničnih motora sa integrisanom motornom zaštitom. Serija Digistart D2 se koristi za upuštanje asinhronih motora manjih snaga, i kod njih je zastupljen metod regulacija napona u dve faze. Podešavanje parametra za seriju Digistart D2 se vrši preko potenciometara. Dok serija Digistart D3 se koristi za upuštanje motra većih snaga, i kod njih je zastupljen metod regulacija napona u sve tri faze. . Podešavanje parametra za seriju Digistart D3 se vrši preko tastature i LCD displeja koji je sastavni deo mekog upuštača.

digistart_d2Digistart D2

Upravljački mod rada:

 • regulacija napona u dve faze.

Napon napajanja i izlazna struja:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 18-200A, trofazno napajanje od 200V do 440V, 50Hz.
  – od 18-200A, trofazno napajanje od 200V do 575V, 50Hz.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, Pump apps module, Remore Keypad…)

Digistart D2

digistart_d3Digistart D3

Upravljački mod rada:

 • regulacija napona u tri faze.

Napon napajanja i izlazna struja:

 • Napon napajanja i snaga:
  – od 23-1600A, trofazno napajanje od 220-400V, 50Hz.
  – od 25-210A, trofazno napajanje od 380-690V, 50Hz.
 • Mogućnost ugradnje dopunskih kartica ( komunikacioni moduli, dopunski I/O, 6xPT100 RTD inputs…)
 • LCD displej sa četiri reda, LED indikacija, tastatura za parametriranje.

Digistart D3

Više informacija o opremi možete naći na sajtu proizvođača opreme: http://www.leroy-somer.com/uk/produits/variable_speed.html