Deprecated: Function WPSEO_Options::clear_cache is deprecated since version WPSEO 1.5.6.1! Use WPSEO_Utils::clear_cache() instead. in /home/enigmads/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453
Hidro - inženjering - Enigma DS

Hidro – inženjering

Usluge iz oblasti hidro-inženjeringa:

Vršimo izradu glavnih i idejnih projekata, idejnih rešenja, revizije projektne dokumentacije u sledećim oblastima:

  • Izgradnja i rekonstrukcija uličnih mreža vodovoda i kanalizacije.
  • Vodovodi izdvojenih naselja, seoski vodovodi (bunari, crpne stanice, vodozahvati, distributivna mreža, postrojenje za prečišćavanje, rezervoari).
  • Kanalizacija (kišna i fekalna) izdvojenih naselja, delova naselja (retenzije, kanalizacione crpne stanice, kanali, distributivna mreža, sistemi za prečišćavanje).
  • Projekti hidrotehničke infrastrukture industrijskih kompleksa spoljašnjih i unutrašnjih hidranata, instalacije tehnološke, kišne, fekalne kanalizacije, sistemi za prečišćavanje.
  • Saradnja na projektima vezanim za ispitivanje i modeliranje vodovodne mreže, otkrivanje procurivanja, poboljšavanje ekonomičnosti, ostvarivanje ušteda u energiji i modeliranja potrošnje.